Ayudas a la movilidad eléctrica Programa MOVES III: Islas Baleares

Estado


Abierto

Convocante


Dirección General de Energía y Cambio Climático Illes Balears

Procedencia


CC.AA.

Objeto


L'objecte d'aquestes bases és aprovar la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu


  1. Són subvencionables en aquesta convocatòria les actuacions que es detallen a continuació i que compleixin els requisits establerts en
    aquesta convocatòria:
    Programa d'incentius 1: adquisició de vehicles elèctrics endollables i de pila de combustible.
    Programa d'incentius 2: implantació d'infraestructura de recàrrega per a vehicle elèctric.


Mes info: http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11406/651095/resolucion-del-consejero-de-transicion-energetica-

 

Beneficiarios


El termini per presentar les sol·licituds s'inicia a partir de 5 de juliol de 2021 i finalitza el 31 de desembre de 2023 o fins al possible
exhauriment, dins aquest període, de la quantia econòmica assignada a aquesta convocatòria.


La sollicitud de subvenció s'ha de presentar exclusivament de forma telemàtica a la web de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic  http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4758744&coduo=2390767&lang=ca


 

Documentos adicionales


BOIB 3-7-2021 cast

Compartir en: